Loading

33.4 PROBLÉM BALKÁNU

Východní otázka - mezinárodní rozpory spojené od roku 1774 s krizí a rozpadem osmanské říše + národně osvobozenecký boj balkánských národů proti Turkům, tradiční oblast střetů Rakouska a Ruska.
  • Rusko - pomoc balkánským národům v boji za svobodu, idea panslavismu, panrusismu; Rusko jako ochránce Slovanů v Evropě.
  • Británie se snažila udržet celistvost Turecka a tím zastavit ruský nástup k úžinám; ruskou politiku nebylo zcela ochotno podporovat ani Německo.
  • Červenec 1875 - proběhlo povstání v Hercegovině, odkud se rozšířilo do Bosny -Rakousko i Rusko se pokusili zasáhnout a požadují dílčí reformy v Turecku a autonomii pro obě provincie.
  • Květen 1876 - povstalo Bulharsko, na veřejnost pronikly zprávy o tureckých násilnostech => Srbsko a Černá Hora vyhlásili Turecku válku, napřed jsou úspěšní, ale pak jsou na ústupu.
  • Rusko se snaží, aby Turecko nevyhrálo a zároveň si nerozházelo Rakousko - schůzka v Zákopech (rakousko - ruská), při které se ukázalo, že obě strany mají rozdílný pohled na tyto události, takže se nic nedohodlo; nová, tajná, schůzka proběhla v Budapešti (leden 1877) - v případě rusko - turecké války zachová Rakousko neutralitu výměnou za souhlas rakouské okupaci Bosny a Hercegoviny a slib, že se Rusko nepokusí vytvořit na Balkáně velkou slovanskou říši.
  • Na konferenci v Cařihradu se pak požadují reformy a autonomie, ale Turecko našlo podporu v Británii a požadavky odmítlo - 24. dubna 1877 vyhlásil Rusko Turecku válku.

Žádné komentáře:

Okomentovat