Loading

27.2 STŘED A JIH ITÁLIE

a) Střed Itálie

Zároveň probíhá národní revoluce v Parmě, Modeně, Toskánsku, v s. části papežského státu).
Zde svrženi prorakouští vládci, nastoleny prozatímní vlády (v tuto chvíli se vrací Cavour).
Březen 1860 - Cavour vyhlašuje plebiscit
- rozhodnuto o připojení těchto území k Sardinskému království


b) Jih Itálie

V dubnu 1860 propuká povstání rolníků na Sicílii
- původně nemělo politický podtext
- bylo pouze reakcí na tíživé sociální problémy a krutovládu Bourbona Františka II.
- Cavour tohoto využívá a ve spolupráci s Giuseppe Garibaldim pokračuje ve sjednocovacím procesu
- květen 1860 - Garibaldi s tisícovkou dobrovolníků v červených košilích přeplul na Sicílii
- obsadil Palermo a se stále početnější armádou táhl na Neapol (obsazena v září 1860)
- Garibaldi moc dosaženou v jižní Itálii složil do rukou Viktora Emanuela II.

Žádné komentáře:

Okomentovat