Loading

41.4 KONFERENCE V LOCARNU 5. -16. ŘÍJNA 1925

 • účast V.B., Francie, Německa, Itálie, Belgie
 • přijat tzv. rýnský garanční pakt – garance západních hranic Německa
 • týkal se francouzsko-německých a belgicko-německých hranic – potvrzena nedotknutelnost západní hranice (status quo) – Itálie a V.B. garanti dohody
 • širší působnost a platnost locarnských dohod měla nastoupit poté, co se Německo stane členem Společnosti národů (stalo se 8.9.1925)
 • problematické: ponechání východních hranic Německa bez garancí – oslabovalo nejen Polsko a Československo, ale i Francii, neboť šlo o její 2 nejbližší spojence
 • pozn. negarance V hranic – šlo hl. o neochotu Británie se nějak vázat ve střední Evropě – souviselo s dlouhodobou snahou hrát v evropské politice nezávislého rozhodčího
 • Francie v době po locarnské konferenci uzavřela s oběma státy zvláštní smlouvy o „vzájemných zárukách“ – ty už ale ne součástí locarnských dohod
 • locarnské dohody znamenaly přínos – pomáhaly překlenout porúrskou krizi
 • šlo o významný dokument – dosud nepřátelské státy uzavíraly dobrovolně a společně smlouvu na zajištění míru
 • ale šlo o závazek místně omezený
 • potom pokusy o větší sblížení mezi Francií (předst. Aristid Briand) a Německem (Gustav Stresemann) – narazilo na opor uvnitř států i V.B. – byla proti dvoustrannému sbližování

2 komentáře: