Loading

50.3 POLITIKA KOLEKTIVNÍ BEZPEČNOSTI

Neúspěšné úsilí o systém smluv a vzájemné pomoci v případě napadení.

Pakt čtyř - VB, Fr, It, Něm.
- nový vrcholný orgán
- měl přetvořit versaill. systém
- revize mír. smluv + zavedení rovnosti ve zbrojení
- vyloučení SSSR z evrop. záležitostí + namířen proti velmocenskému postavení Fr
- hluboké rozpory mezi signatáři - nerealizováno

1933 - Něm. vystoupilo ze SN
- nebere na sebe její závazky
- taktika něm. diplomacie - oslabit země fr. bloku
- tlak na některé státy + nabídka smluv - Jugoslávie, Rumunsko, nabídka oboustranných dohod

Duben 1935 - VB, Fr, It
- dohoda proti porušování mezinárodních smluv


Země začínají vyhledávat oboustranné dohody:
Fr. v izolaci - sbližování se SSSR
- 1935 spojenecké smlouvy FRANCIE a SSSR
– vzájemná pomoc v případě nevyprovokovaného konfliktu vzájemná pomoc, po 5 letech automat.obnovení
- Východní pakt - fr.-sovět. smlouva, pokus o „Východní Locarno“ x Německo, USA, V.B., Polsko - obava ze vzrůstu vlivu SSSR

1935 – spojenecké smlouvy SSSR a ČSR
- podobná dohoda, podpis v Praze; pomoc jen v případě, že pomůže i Fr, vzájemné pomoci na 5 let

1935 - námořní smlouva Něm+VB
- obrovské ústupky v námoř. zbrojení
- podpora n.režimu

1937 - pakt o neútočení mezi It. a Jugoslávií
-„klín mezi malodohodové státy“

Žádné komentáře:

Okomentovat