Loading

57.7.8 AFGÁNISTÁN

- 19. st. – Afghánistán místem střetávání ruské a britské expanze
- po WW2 a vyhlášení nezávislosti Indie (1947) se VB z oblasti stahuje û SSSR zájem neztratil
- 1973 – svržena monarchie a nastolen vojenský režim gen. Daúda

1978 – levicový převrat – v čele státu Muhammad Tárakí (podpora SSSR)
- potýká se s opozicí (islámské skupiny, stoupenci Daúda…)
- 3/79 – povstání proti komunistickým reformám (Herát)
- frakční boj uvnitř Lid. dem. strany Afgh. (LDSA): Tárakí × Amín

9/1979 – Amín získává absolutní moc - pokus navázat styky s USA
SSSR – snaha udržet levicovou vládu v Afgh. - rozhodnutí o invazi (Andropov)

25. 12. 1979 – zahájena intervence
- dosazen Babrak Karmal
- vietnamský scénář
– nepodařilo se nikdy Afgh. podrobit
- 1989 – stažení sov. Vojsk

důsledky invaze:
- konec détente - druhá studená válka
- SALT II nebyla ratifikována
- upadá prestiž SSSR mezi rozvojovými zeměmi

Žádné komentáře:

Okomentovat