Loading

61.2 VELKÁ BRITÁNIE

- od 50. let konzervativci (W. Churchil) - návrat k tržnímu hospodářství
- v 70. letech opět labouristé (Wilson, Calaghan)

Od r. 1979 konzervativci
- Margareth Thatcherová („železná lady“)
- „thatcherismus“= radikální zásahy v ekonomice a soc. politice (tvrdé omezení veřejných výdajů, změna daňového systému), tvrdá monetární politika, privatizace, snížení umělé „přezaměstnanosti“, omezení odborů a stávek x nejedná se o souvislou koncepci, jen vymyšlený pojem x problém: autokratický styl vlády bez snahy o evr. integraci

1990 vnitrostranický puč - John Major

- současný předseda vlády Tony Blair
- konflikty mezi protestantskou většinou a katolickou menšinou v Sev. Irsku, srážky s Irskou republikánskou armádou (IRA)

Žádné komentáře:

Okomentovat