Loading

62.7.2 JIHOVÝCHODNÍ ASIE

vietnamská válka - 1973 uzavřeno příměří, jednotky USA z Vietnamu odešly - v J Vietnamu se měly konat volby x 1975 severokorejská vojska sjednotila Koreu pod komunistickým režimem
- ASEAN (konec 60. let - 1967) - politické a ekonomické sjednocení zemí JV Asie (Indonésie, Malajsie,…) s centrem v Jakartě; společná obava z kom. a vietnamské expanze - 1995 přijat Vietnam

Laos - 1975 svržena monarchie - Laoská demok. republika, Laos díky mírné politice USA rozdělen na 3 pásma (nekomunistické, prokomunistické, neutrální) - prokom. část spojena s vietnamským Vietkongem (organizování teroristických akcí) tzv. “Hočiminovou stezkou“ -dodávky zbraní
- 80. léta – okupace Vietnamem, 90. léta – vedoucí úloha komunistů

Korea
- S – komunistický: Kim Ir-sen, nyní jeho syn Kim Čong-il
- J – autokratický: Li Syn-man

Kambodža - 1975 - 1979 partyzánská válka - moc do rukou Rudých Khmérů (stoupenci Mao Ce-tunga), v čele komunista Pol Pot - největší genocida 20. stol., voj. diktatura, vyhlazování inteligence, měst, …
- 1979 dobyto Vietnamem - Kambodžská lidová rep; (v 90. letech zásah OSN - vláda bez Rudých Khmérů)

Žádné komentáře:

Okomentovat