Loading

52.7 PROTIHITLEROVSKÁ KOALICE

Spojení sil proti fašismu přes rozdílnost společenského zřízení VB, USA, SSSR; Churchill ač nepřítel komunismu, vyhlásil SSSR za spojence VB.

Atlantická charta - podepsána 14.8.1941 Churchillem a Rooseveltem
Září 1941 + SSSR - Velká trojka

Hlavní principy vedení války a poválečná organizace
: zničení fašismu, obnova práv národů, nastolení míru, hospodářská spolupráce na základě rovnosti

Rozšíření koalice - 1.1.1942 - podepsalo 26 států Washingtonskou deklaraci: závazek mobilizace voj. i hospod.sil proti nepříteli, vyloučena možnost uzavření separátního míru(=mír jen jednoho státu s jedním nepřátelským státem nebo skupinou protivnických států)

Vzájemná nedůvěra USA a SSSR

Žádné komentáře:

Okomentovat