Loading

39.5 ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ

- odmítá zobrazovat vnější viditelný svět, vyjádření uměleckých hodnot pouze výtvarnými výrazovými prostředky, tvary, barvami, liniemi, nezobrazuje žádný předmět = nepředmětné, nefigurativní
- ke vzniku přispěl vývoj přírodních věd, malířství, ornamentálnost, stylizace secese, vztah malby a hudby – hudba se stala vzorem pro malířství

Expresionistická abstrakce – vyšla z expresionismu, užívá expresivní barvy

Geometrická abstrakce – vyšla z kubismu, užívá geometrické tvary

Vasilij Kandinskij
- byla to náhoda, že se dostal k abstrakci – ve svém ateliéru si všimnul, že na obraze, který byl obrácený ke zdi, nelze rozeznat jednotlivé předměty, barevný dojem na něj zapůsobil tak silně, že si uvědomil, že umělecký zážitek nastane i bez předmětu, stačí soustava barevných skvrn, čar, ploch, prohlásil, že předmět škodí obrazu!
- hovořil o hudbě – splývala mu hudba a malba
- barva – působí na duši
- svým obrazům dával hudební názvy – Improvizace, Kompozice, a čísloval je

František Kupka
- na pařížském Podzimním salónu vystavil 1. abstraktní obraz – Dvoubarevná fuga - Amorfa

Žádné komentáře:

Okomentovat