Loading

41.6 BRIANDOVO MEMORANDUM O PANEVROPĚ

  • Ještě před nástupem krize vystoupil ve Shromáždění Spol. národů Briand s návrhem na ‚Evropskou Unii‘. Tato myšlenka našla ve SN příznivou odezvu a Briandovi bylo uloženo, aby ji rozpracoval. Stalo se tak v memorandu uveřejněném 1. 5. 1930, ovšem už za zcela jiných mezinár. podmínek. Svět. hosp. krize posunula do popředí jiné otázky, ale SN se touto myšlenkou nadále zabývala.
  • ‚EU‘ se měla vybudovat v rámci SN, ale s vl. nezávislými orgány
  • počítalo se s respektováním suverenity každého státu, činnost se orientovala téměř výhradně do pol. oblasti
  • na toto memorandum přišly jednoznačně pozitivní odpovědi jen od Bulharska a Jugoslávie; ostatní státy projevily kritické připomínky nebo obavy
  • na XI. shromáždění SN (podzim 1930) předložil Briand tzv. ‚Bílou knihu‘ – tam memorandum + všechny odpovědi na něj
  • proti hl. V.B. – odmítnutí federace, jen vzájemná spolupráce
  • byla ustavena studijní komise pro EU, ale ta byla nucena se celý rok 1931 zabývat ek. problémy své doby a žádný výsledek nepřinesla
  • celkový neúspěch návrhu
LITERATURA:
NÁLEVKA, V(ladimír). Světová politika ve 20. století. Praha, 2000
ORT, A(lexandr). Dějiny světové politiky. Praha, 1992

Žádné komentáře:

Okomentovat