Loading

46.7.5 OSTATNÍ

Koloniální země
Krize se projevila větším vykořisťováním domácího obyvatelstva a zhoršením sociálního postavení – vedlo k radikalizaci a revolucím (revoluce v Číně - protesty proti šíření japonského vlivu).

Afrika – krize monokulturního zemědělství a těžby surovin(revoluce v Keni, Maroku, Alžírsku, Tunisku – vznikají politické strany – cílem: boj proti kolonialismu).


Latinská Amerika
Budování vlastního průmyslu, omezování monokulturního hospodářství x hospodářská krize posílila snahy velmocí ovládnout Lat. Ameriku – hospodářsky sem proniká Německo, Itálie, Japonsko – snaha získat i politický vliv
- mexická krize – mexická vláda nechala znárodnit americké a britské naftové společnosti – politicko-diplomatický konflikt s USA a VB – vmísilo se do něj i Německo – nabídlo se, že odkoupí bojkotovanou naftu – Mexiko naftu prodalo, ale nenechalo se politicky ovlivnit – dohoda s USA a VB o náhradě za znárodněné podniky


Střední východ
Slabý průmysl – neschopnost konkurovat dováženému zboží – úpadek – mzdy klesaly, rostla nezaměstnanost + neúroda, zhroucení zemědělských cen – beduíni a felláhové krachují – sociální napětí – roste touha po vládě silné ruky a volání po spolupráci s koloniálními mocnostmi x nástup fašismu a palestinské povstání zkomplikovalo sbližování s koloniálními mocnostmi.Literatura k tématu:
Balhar, V.: Dějiny světového hospodářství
Ciepielewski, J. a kol.: Hospodárske dejiny světa
Faltus, J., Průcha, V.: Hospodářské dějiny
Hájek, J., Láník, J., Hospodářské dějiny
Lacina, V.: Velká hospodářská krize v Československu (1929 – 1934)
Mendl, B.: Hospodářský vývoj Evropy
Olšovský, R., Gebauerová, H., Urbancová, Z.: Stručné dějiny světového hospodářství
Sekanina, M.: Kdy nám bylo nejhůř? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska
Žídek, L.: Historie světového hospodářství

Žádné komentáře:

Okomentovat