Loading

49.1.1 NEP

- nová ekonomická politika

Válečný komunismus způsobil ekonomickou katastrofu. Zemědělci již nemohli plody své práce prodávat, ale museli vše odevzdávat státu a většina z nich se tedy nestarala o to, co vypěstují, protože z toho stejně nic neměli.Komunisté si uvědomili, že hladový a nespokojený lid by se mohl obrátit proti nim, a tak vymysleli řešení tohoto problému. Oním řešením byl právě NEP. Podstatou NEPu bylo obnovení soukromé iniciativy v zemědělství, obchodu a některých odvětvích průmyslu. Rekvizice všech přebytků byly nahrazeny naturální daní, která nepřesahovala 10% výnosu. Díky NEPu razantně stoupla produkce (v roce 1927 byla dosažena úroveň roku 1913). Celkově došlo k výraznému oživení ekonomiky, ale objevily se i stinné důsledky této politiky. Nepmani, tj. noví podnikatelé, vydělávali peníze a rozhazovali je jako buržoazie před válkou. Ožily noční podniky a banditismus. Korupce a to i na nejvyšších postech byla na denním pořádku. Ne všichni ovšem byli spokojeni. Pravověrní komunisté a různí technokrati moci (např. Stalin) se domnívali, že tento náznak kapitalismu nemá v „novém“ socialistickém Rusku co dělat. Stalin v roce 1929 NEP zrušil a zavedl první pětiletý plán. To znamenalo konec kapitalismu v celém Rusku (Sovětském svazu) až do začátku 90. let 20. století, kdy byli komunisté svrženi.

Žádné komentáře:

Okomentovat