Loading

49.2 STALINISMUS

Stalinismus byla politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem. Teorie stalinismu byla pokračování leninismu doplněná o koncepci budování socialismu v jedné zemi. (x Lenin měl základní podmínku nastolení socialismu v Rusku rozšíření světové revoluce) Politický systém založený na jediné vládnoucí straně, ústředním řízení ekonomiky zcela kontrolované státem, s jednotnou kulturní a intelektuální linií autoritativně vydanou a vyžadovanou, ale podřizující ve skutečnosti stát jediné osobě.

Uplatňován v SSSR, ostatních socialistických zemích i u nás ještě dlouho po Stalinově smrti. Praktiky stalinismu použity diktátory po celém světě. Důležitou roli hraje kult osobnosti vůdce a nemilosrdné potlačení politických a ideových odpůrců.

Po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a odsouzením kultu osobnosti začal proces destalinizace. V roce 1964 byl však zastaven, (Chruščova vystřídal Brežněv). Stalinský model socialismu pak v SSSR přežíval v trochu liberálnější formě (perestrojka) až do rozpadu SSSR v roce 1991.

Žádné komentáře:

Okomentovat