Loading

49.2.3 OBDOBÍ VELKÉHO TERORU 34-39

Vesnice nebyla jedinou obětí, dalším cílem byly všichni ideoví nepřátelé: věřící osoby a církevní hodnostáři, inteligence, příslušníci nebolševických stran (v tomto případě šlo převážně o „dočišťovací“ práci, kterou začal a z velké části provedl Lenin). V polovině třicátých let se přidala vnitrostranická čistka. Za záminku posloužila Stalinem objednaná vražda S.M.Kirova (při posledních volbách do ÚV KSSS získal jako jediný více hlasů než Stalin), po které prakticky vyhladil většinu svých spolupracovníků a spolubojovníků z doby revoluce a občanské války. (36 Zinovjev, Kameněv trest smrti, prý se podíleli na vraždě Kirova)Stalin vydal dekret o antiterorismu, kam se schoval každá koho Stalin potřeboval odstranit. Asi sto tisíc obyvatel Leningradu posláno na Sibiř. Mezi lety 34-36 Stalin stranu podrobil radikální čistce. Strana se stala organizací vůdců společenosti. Nové heslo znělo „kádry velí všemu“, v“strana se opírá o NKVD (řídí Ježov). Nejvíce obětí přinesli procesy s tzv“trockisty“.

Práci „dokončil“ obrovskými čistkami v armádě roku 37, při které Stalin nezapomněl na hrdinu občanské války Tuchačevského. T. a dalších 7 dalších generálů obvinil ze zrady a nechal popravit. V následujících měsících nechal popravit generální štáb a další velitele. Zcela si tak podrobil i armádu, zlikvidoval však také spoustu schopných a zkušených důstojníků, které nahradili lidé sice politicky spolehliví, ale nezkušení a mnohdy naprosto neschopní. 38 proces s Bucharinem a jeho blokem pravičáků a trockistů.38 nakonec popraven i šéf NKVD Ježov, nahrazen Berijou. Rekord popravených v 1 den 3 167. K roku 38 žije v gulazích více než 8 miliónů lidí. Celá země terorizována, záhadné ztrácení se lidí“ na běžném pořádku.

Žádné komentáře:

Okomentovat