Loading

49.2.5 KOLEKTIVIZACE

Veškerá zemědělská půda byla tehdy soustředěna do kolchozů a sovchozů. Vrstva kulaků byla zcela zlikvidována, někteří kulaci byli většinou vysídleni na Sibiř.

Kolchoz –hospodářská jednotka, která patřila těm, co na ni pracovali, půdu jim stát propůjčil do trvalého užívání. Nezávislost kolchozu ale byla fikcí od výsadby až po výkup řízeno centrálně. Stát se zmocnil prakticky celé produkce, za kterou zaplatil směšnou částku, kolchozi tedy nic nevydělávaly. Jedinou výnosnou část kolchozu, kvantitativně zanedbatelnou, představovala půda, která byla kolchozníkům ponechána v osobním vlastnictví (hektar na rodinu), Produkty se prodávali na kolchozních tržištích.

Sovchoz - zemědělské jednotky, jejichž vlastníkem je stát a jejichž zaměstnanci dostávali plat. (nebylo jich tolik jako kolchozů)

Žádné komentáře:

Okomentovat