Loading

50.2.1 MNICHOVSKÁ DOHODA

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu.

Podepsána 29. 9. 1938 na konferenci v Mnichově
– Něm. - A. Hitler
- It.- B. Mussolini
- VB - N. Chamberlain
- Fr. - E. Daladier
- zástupci československé vlády na konferenci pozváni nebyli

MD = důsledkem politiky appeasementu, výsledkem kampaně Sudetoněmecké strany a německé propagandy, která se dožadovala řešení otázky postavení německé menšiny


Dohoda přijatá velmocemi = pro Čsl. ultimátem, pod nátlakem přijato
- ČSR na základě mnichovské dohody ztratila rozsáhlá hospodářsky a zejména strategicky významná území v pohraničních oblastech (asi 1/3 území)
- v říjnu byly územní požadavky vůči ČSR splněny i ve prospěch Polska (Těšínsko a drobná území na Slovensku)
- v listopadu, po 1. vídeňské arbitráži, i Maďarska (jižní a východní Slovensko, značná část Podkarpatské Rusi)
- v říjnu 1938 získaly Slovensko a Podkarpatská Rus autonomii

Žádné komentáře:

Okomentovat