Loading

52.1 PRVNÍ ETAPA 1. září 1939 - červen 1941

Hitlerův útok na Polsko - okupace evropských zemí-napadení SSSR.

V Asii se již od roku 1937 bojovalo „jen“ mezi Čínou a Japonskem (viz Čínsko-japonská válka (1937-1945).

Polsko-německá válka:
1. září 1939 v Evropě - německá vojska po předchozích provokacích a zinscenovaných incidentech invaze do Polska, úspěšná blesková válka - řetězová reakce: Německu vyhlásily válku Velká Británie, Francie a jejich spojenci a přidružené země (Kanada, Jihoafrická unie…).

17.9. - k agresi se připojil SSSR
- nové dělení Polska
(23.8.1938 - sovětsko-německý pakt o neútočení + tajné dodatky o rozdělení sféry vlivu v Polsku a Pobaltí)

tzv. podivná válka (Sietztkrieg)
- VB+Fr - místo ozbrojené ofenzivy - pasivní vyčkávání v oblasti pevnostního pásma Maginotovy linie, bez větších střetů až do dubna 1940

agrese SSSR v Pobaltí: anexe Estonska, Lotyšska, Litvy→připojeny jako svazové sovětské republiky k SSSR

sovětsko-finská válka (zimní, listopad 1939 - březen 1940)
- Finsko přinuceno odstoupit rozsáhlá území (Rybářský poloostrov, Ladožskou Karélii a Karelskou šíji)


Německo-západ:
9.4.1940 - útok na Skandinávii
(kvůli dodávkám švédské železné rudy) - okupace Dánska+Norska

květen 1940 - tažení do Holandska, Belgie, Lucemburska - blesková válka, porušena neutralita zemí, obchvat Maginotovy linie - útok na Francii + současně útok Itálie na jihu Fr - 22.6. - kapitulace vlády - dohoda o příměří v Compiegne (střední+jihových. část - neokupovaná = kolaborantská vláda maršála Pétaina(Vichy))

blesková válka = (=zaměřený na poražení protivníka v nejkratší době jediným tažením; rychlé obsazení velitelských a zásobovacích uzlů nepřítele, přetnutí jeho klíčových komunikací a narušení komunikace a smysluplného uspořádání jeho bojových formací)

letecká bitva o Anglii, příprava invaze na září 1940 (plán Seelöwe)
- srpen-říjen -„kobercové nálety“luftwafe na strateg. i civil. cíle X RAF + pomoc USA, čsl., pol, belg, kanad. letců, invaze odložena =1. velký neúspěch Německa


vstup Itálie do války
- nepřipravenost armády, neúspěchy ve Fr, Řecku
- srpen 1940 - pokus o dobytí Egypta + Suezu X VB - 1941 - kapitulace it. jednotek ve Africe - ztráta všech držav
- 1941 - Hitlerova pomoc - africký expediční sbor v S Africe (Afrika korps, generál Rommel) -VB zahnáni


dobytí Balkánu
- blesková válka - duben 1941
- obsazena Jugoslávie, Řecko(Hitler vojensky pomáhá It.), Chorvatsko(spojenec Hitlera, v čele ustašovec Ante Pavlić), Srbsko(okupační správa, kolaborantská vláda generála Nediće X královská exilová vlád+partyzánský komunistický odboj-Josip Broz-Tito)

Na jaře 1941 - vláda fašistických států v celé E kromě VB, neutrál. států + SSSR.

Žádné komentáře:

Okomentovat