Loading

52.4 ČTVRTÁ ETAPA 1944 - začátek 1945

Otevření 2. fronty a osvobozování zemí od okupantů - uspíšení konce bojů v Evropě.


Operace Overlord
- vylodění spojenců 6.6.1944 v Normandii
- provedena v neočekávaných místech
- Eisenhower X Rommel
-osvobozena Normandie
+současné vylodění amer. + fr. jednotek na JFr. - rozpad něm. obrany, osvobozování Fr. z jihu

10.8.1944 - povstání paříž.lidu - kapitulace Němců, příjezd gen. de Gaulla (v čele vlády Svobodná Francie); během září osvobozena většina Fr.


krize Německa
- Hitler marně spoléhal na zázračnou tajnou zbraň - atom.bombu
- 20.7.1944 - neúspěšný pokus o atentát na Hitlera
- září 1944 - operace u Arnhemu - neúspěšný pokus Spojenců otevřít si přes Nizozemsko cestu do Německa
- leden 1944 - bitva v Ardenách - německá protiofenzíva; poslední pokus Německa zvrátit průběh války, či získat Německu lepší vyjednávací pozici se západními spojenci.

Červen 1944 - prolomena něm.obranná linie ve Stř. Itálii, dobyto Monte Casino, osvobozen Řím


Východní fronta
- letní ofenziva sovět.vojsk 1943/4 po celé délce fronty, osvobozen Kyjev, ukončena blokáda Leningradu(leden 44), vítězství na Ukrajině, Krymu, osvobozeno Bělorusko, Pobaltí

1.8.1944 - povstání ve Varšavě - statečný, ale izolovaný boj, pokus o osvobození vlastními sílami, 2měsíce obranného boje, porážka + město téměř zničeno

srpen 1944 - svržen fašismus v Rumunsku, Bulharsku, osvobozena Moldávie, Řecko; Jugoslávie - Titovy partyzánské jednotky + sovětská vojska

září 1944 - kapitulace Finska, osvobozeno Norsko

Žádné komentáře:

Okomentovat