Loading

52.3 TŘETÍ ETAPA - 1943

=přelom ve válce: upevnění protihitlerovské koalice, protiofenziva

Vítězství sovětské armády u Stalingradu(září 1942-únor 1943)
=rozhodující, nejkrvavější, největší bitva 2svv
N. - generál Paulus, boj 68 dní o každou ulici, dům, poschodí, město v troskách, Rudá armáda-sevření nepřítele „v kleštích“(stalingradský kotel), N. armáda - mohla se probít zpět, ale Hitler zakázal - fascinován představou dobytí města nesoucí nepřítelovo jméno - Paulusova armádu zásobována ze vzduchu. Hitlerovi došlo, že Paulus a jeho vojska jsou ztraceni, nařídil jim, že musí vydržet co nejdéle a jmenoval Pauluse polním maršálem, protože žádný polní maršál se nikdy v historii nepříteli nevzdal. Paulus však odmítl zemřít a byl Rusy zajat. Organizovaný odpor 6. armády byl ukončen 2. února 1943. Bylo zajato asi 100,000 vojáků Osy, pouze 6,000 z nich se však dožilo konce války a mohlo se vrátit domů.
Porážka = zlom v boji na V frontě + celé válce
Dovršení obratu na V. frontě - bitva u Kurska (červenec - srpen 43)
=poslední velká ofenziva N., největší tanková bitva 2.sv.v., po porážce - N. ústupové boje


- červenec 1943 - vylodění spojenců na Sicílii
- září -v jižní It. - svržena diktatura Mussiliniho, kapitulace, státní převrat, Mussolini uvězněn - král Viktor Emanuel III., přechod It. k protihitlerovské koalici
- říjen 1943 - vyhlášena válka Německu
- Sever + střed It. - obsazeno Hitlerem, vzniká loutkový stát pod německým dohledem, Mussolini osvobozen - Republica de Salo (Milán)


- srpen 1942 - únor 1943 - boj o ostrov Guadalcanal na Šalamounových ostrovech = námořní a letecká základna Jap - vítězství spojenců, přelom ve válce v Tichomoří

Žádné komentáře:

Okomentovat