Loading

56 ZMĚNY V SOVĚTSKÉ POLITICE ZA CHRUŠČOVA A STAGNACE SSSR ZA BREŽNĚVA

SOVĚTSKÝ BLOK PO STALINOVĚ SMRTI

- březen 1953 – smrt Stalina – přibrzdila proces eskalace mezinárodního napětí
- uvolnění
- napětí v satelitních zemích
- boj o moc v Kremlu – NIKITA CHRUSČOV
- podpora armády v čele s maršálem GEORGIJEM ŽUKOVEM – 2. světová válka

1953 – řada problémů v satelitních zemích:
Československo – bouřlivé demonstrace x měnové reformě – potlačeno pomocí armády a lidových milicí
NDR – lidové povstání – brutální potlačení – maršál LAVRENTIJ BERIJI

Pokračuje horečné zbrojení a příprava na konflikt
20.8. 1953 – prohlášení o úspěšném odpálení vodíkové bomby
27.8. 1957 – tisková agentura SSSR - TASS publikovala zprávu o zkoušce 1. sovětské mezikontinentální řízené střely
4.10. 1957 – pípání první umělé družice Země – sovětský SPUTNIK
- tyto zprávy vzbudily v západních zemích vlnu neklidu – SPUTNIKOVÝ ŠOK
- posílení postavení ozbrojených sil v sovětské společnosti

RAKOUSKÝ PROBLÉM
- snaha nahradit okupační statut smlouvou
- rakouský problém se stal obětí studené války
- 1955 – sovětská armáda stáhla svá okupační vojska z východní části země, pokud se Rakousko stane neutrálním státem
květen 1955 – VÍDEŇ – STÁTNÍ SMLOUVA
- neutralita země
- suverenita země

1955 – CHRUSČOV
– státní návštěva v Bělehradě a ukončil tak osmiletou roztržku s jugoslávskými komunisty

XX. sjezd KSSS – 1956
kritika Stalinovy diktatury – kult osobnosti – senzace

1955 – SRN do NATO
- toho využilo sovětské vedení
- v rámci Varšavského paktu prosadilo myšlenku přímého podřízení satelitních armád

Řízené střely středního doletu – cíl: západní Evropa
1956 – brutální potlačení Maďarského povstání
1956 – SUEZSKÁ KRIZE – hrozba jaderným útokem na Velkou Británii a Francii – úsilí o získání jaderné převahy

Projekty na vytvoření BEZJADERNÝCH PÁSEM v Evropě
- polský ministr zahraničí ADAM RAPACKIM – 1957 – XII. Zasedání Valného shromáždění OSN – New York
- bezjaderné pásmo ve střední Evropě – NDR + SRN + Polsko + ČSR + Maďarsko + Nizozemí
- 1958 – západní státy návrh definitivně odmítly – neexistovala ve střední Evropě žádná protiváha SSSR
- návrh byl nepokrytě cílem vytrhnutí SRN z NATO

Žádné komentáře:

Okomentovat