Loading

57.7.1 ŘECKO

  • již za války boj mezi komunistickým (EAM, ELAS) a pravicovým odbojem (EDES, EKKA)
  • 3/1946 – volby - vítězství pravice - radikalizace KS a rozpoutání občanské války
  • 1948 – převaha demokratický sil – pomoc Z (Trumanova doktrína, Marshallův plán)
  • 10/1949 – konec občan. války
  • Řecko se nedostalo do sféry sov. Vlivu

Žádné komentáře:

Okomentovat