Loading

57.7.3 BERLÍNSKÉ KRIZE

1. berlínská krize (1948-49)

1945 – N - 4 zóny (VB, F, USA, SSSR)

1/1947 – Bizónie (VB + USA)

4/1948 – Trizónie (+ F)
- 4/48 – přijata do OEEC
- 6/48 – měnová reforma

Berlín – 4 zóny
SSSR požaduje, aby ve záp. zónách platila stejná měna, jaká byla připravována v sov. zóně → odmítnuto
24. 6. 48 – SSSR vyhlásil blokádu pozemních přístupových komunikací k Z Berlínu
26. 6. 48 – otevřen letecký most
12. 5. 49 – blokáda zrušena

7. 9. 1949 – vznik SRN (T. Heuss, K. Adenauer)
7. 10. 1949 – vznik NDR (W. Pieck, O. Grotewohl)


2. berlínská krize (1961)

1958/59 – Chruščov vyzývá k řešení něm. otázky (uzavření mír. smlouvy, status Berlína)
NDR – problémy s emigrací do SRN

6/1961 – schůzka Chruščova a Kennedyho (Vídeň)
Ch. vyhrůžky – uzavření smlouvy pouze s NDR a předání veškerých pravomocí (i přístup do Z Berlína)
Kennedy neustoupil

8/1961 – počátek stavby berlínské zdi - symbol rozdělené Evropy
USA – jen formální protesty, návštěva Kennedyho v Berlíně
potvrzen status quo rozděleného Berlína i Německa

Žádné komentáře:

Okomentovat