Loading

57.7.4 SUEZSKÁ KRIZE 1956

Krize vyvolaná VB a F během 2. arabsko-izraelské války.

1. pol. 50. let - klesá vliv VB a F v arabském světě
1955 – F nucena uznat nezávislost Maroka a Tunisu
VB vyklidila voj. základny na Sinaji

Egypt
1952 – svržen režim krále Farúka (org. Svobodných důstojníků)
1954 – v čele státu Gamál Násir – aspirace stát se vůdcem arabského světa
sílí kontakty se SSSR, USA – nabídka financí na stavbu Asuánské přehrady
1956 – uznání ČLR - USA nabídku stáhly
7/1956 – Násir znárodnil Suezský průplav (největší podílníci – VB, F)


10/1956 – tajná dohoda VB, F a Izraele – společná akce proti Egyptu

10/1956 – Izrael napadl Egypt (obsazení Sinaje)
-VB, F vyzvaly obě strany k ukončení voj. operací
- Egypt odmítl
- VB, F – intervence
- USA a OSN protestují - rezoluce
- 11/56 - Egypt a Izrael se podřídily × VB, F
- SSSR – hrozba bombardování Paříže a Londýna
- VB, F – stažení z Egypta - jednotky OSN

Žádné komentáře:

Okomentovat