Loading

57.9 KRIZE A ROZPAD SOVĚTSKÉHO BLOKU

Krize sovětského bloku

1948-53 – sov.-jug. roztržka
1953 – NDR
6-10/1956 – Polsko → Gomulka
10-11/1956 – Maďarsko (Imre Nagy) → sov. intervence → János Kádár
1959 – sov.-čín. roztržka
1968 – ČSSR

- Alb. vystoupila z VS
- Jug. a Rum. odsoudily invazi
- Čína – orientace na USA
- poškození mez. prestiže SSSR
- Eurokomunismus (Z Evropa)
- Brežněvova doktrína („omezená suverenita“)

- Ostpolitik W. Brandta
- Konference v Helsinkách (1973-75


Rozpad sov. bloku (1989/90)

- 70./80. léta - klesá legitimita kom. režimů
- vzrůstá systémová a ekonomická krize
- vysoké vojenské náklady – nestačí na USA – Reagan: program Strategické obranné
iniciativy (SDI)

protikomunistické hnutí

Polsko
– Výbor na ochranu dělníků (KOR),
- 1979 – návštěva Jana Pavla II.
- 1980 – Solidarita (L. Walesa)
- 1981 – příprava gen. stávky - W. Jaruzelski vyhlásil mimořádný stav
- 1/89 – ref. komunisté
- 6/89 – částečně sv. volby - T. Mazowiecki
- 12/90 – Walesa prezidentem

Maďarsko
– 1989 – reformní komunisté
- 10/89 – rozpuštěna KS
- 3/90 – sv. volby - J. Antal

NDR
- Honecker, 9. 11. 89 pád berlínské zdi,
- 3. 10. 90 – sjednocení N

Rumunsko
– 11/89 – občanská válka
- N. Ceauşescu popraven

Bulharsko
– 11/89 - T. Živkov
- 12/90 – sv. volby

Albánie
– 3/91 – sv. volby (postkomunisté)


Zánik SSSR

1985 – M. Gorbačov
- perestrojka – hosp. a polit. reformy
- glasnosť – otevřenost (přístup k info, diskuse)
- „nové myšlení“ – ZP

3/90 – zrušení ved. úlohy KSSS, zavedena fce prezidenta
8/91 – pokus o puč (konzervativci) - potlačen (Boris Jelcin)
1991 – deklarace nezávislosti Litvy, Lotyš., Eston., Ukraj., Běl., Mold., středoasij. rep., …
12/91 – zánik SSSR - SNS (kromě pobalt. rep. a Gruzie)

6/91 – konec RVHP
7/91 – rozpuštění Varš. sml.
Prameny a literatura např:
Heideking, Jűrgen. 1998. „Marshallův plán. USA a účast východní Evropy na Marshallově plánu.“ Střední Evropa 14, č.76, 67-78.
Smetana, Vít. 2003. „Železná opona a první pohledy za ni.“ Dějiny a současnost 1, 39-44.
Vladimír Nálevka. Světové dějiny, 1 a 2 díl
Vladimír Nálevka. Kapitoly z dějin studené války. Díl první
Friedman, Norman: Studená válka. 2005

Žádné komentáře:

Okomentovat