Loading

60 BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD VE SVĚTOVÉ POLITICE PO ROCE 1945

ARABSKÁ LIGA – ORGANIZACE ARABSKÝCH STÁTŮ
- volná federace severních zemí k prosazování zájmů Arabů
- ustavena v Káhiře – 1945
- Egypt, Irák, Zajordánsko, Saudská Arábie, Sýrie, Jemen, palestinští Arabové, Libye, Súdán, Maroko, Tunisko, Kuvajt, Alžír, Jižní Jemen, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Mauretánie, Somálsko, OOP – Organizace pro osvobození Palestiny
- snaha posilovat vzájemné vztahy
- projev PANARABISMU – vědomí etnické a jazykové sounáležitosti
- vliv islámu
- bojkot nejprve ze strany palestinských Židů, pak státu Izrael
- pokusy o hospodářskou a politickou spolupráci neúspěšné – rozdíly, různý stupeň vývoje, různá politická orientace na velmoci
- vnitřní rozpory, neschopnost řešit krizi v Perském zálivu


ORGANIZACE ARABSKÉ JEDNOTY - OAJ
- sdružuje téměř všechny africké státy – 32 afrických zemí
- idea PANAFRIKANISMU
- vznik v ADDIS ABEBĚ – 1963
- úsilí o hospodářskou a politickou spolupráci
- podpora boje x kolonialismu, apartheidu
- 1964 – Afrika vyhlášena jako bezjaderné pásmo
- 1994 – posledním členem se stala Jihoafrická republika


SVAZ ARABSKÉHO MAGHRIBU
- 1989
- integrační seskupení Libye, Tuniska, Alžírska, Maroka, Mauretánie – historických oblastí západu islámské říše


COLOMBSKÁ SKUPINA
- Indonésie, Pákistán, Cejlon, Barma, Indie – pro oblast Indočíny

SEATO
- South-East Asia Treaty Organization
- 1954 – Mannilla, pakt pro jihovýchodní Asii
- USA, Velká Británie, Francie, Filipíny, Thajsko, Pákistán, Austrálie, Nový Zéland
- 1977 – zánik

BAGDÁDSKÝ PAKT – 1955
→ pro Blízký východ
→ Turecko, Irák, Írán, Pákistán, Velká Británie
→ 1958 – po revoluci Irák z paktu vystoupil
→ přejmenováno na CENTO – Central Treaty Organization – rozpad 1979

ANZUS – TICHOMOŘSKÝ BEZPEČNOSTNÍ PAKT
- název složen z iniciál názvů státu – USA, Austrálie, Nový Zéland
- 1951 – v San Franciscu
- 1986 – 1990 – krize vzhledem k antijaderné doktríně Nového Zélandu
- součástí bezpečnostního systému i smlouvy o vzájemné pomoci USA a Japonska a USA a Filipínami


PŘÍLIV ŽIDŮ DO PALESTINY
- židovská otázka projednávána na Valném shromáždění OSN
- rozdělení Palestiny mezi Araby a Židy + mezinárodní oblast JERUZALÉM
- rozhodnutí pod dojmem tragických osudů Židů ve válce
- splnění cíle sionistického hnutí už z konce z 19. století – návrat na SION – do pravlasti Židů

BALFOUROVA DEKLARACE – 1917 – britský slib

1948 – nový stát IZRAEL
- po skončení britského mandátu nad Palestinou
- prezident DAVID BEN GURION x odpor arabských států – rozdělení Palestiny odmítly
- vzájemné boje – vítězství Izraele

Žádné komentáře:

Okomentovat