Loading

60.8 SOVĚTSKÁ INTERVENCE V AFGHANISTÁNU

- sporné území mezi Ruskem a britskou Indií
- účast země v hnutí nezúčastněných
- od 50. let – cílí vliv SSSR – výcvik, výzbroj afghánské armády
- konec 60. let – ekonomická a politická krize
- 1973 – svržen král ZÁHIR ŠÁH – skupinou mladých důstojníků

vláda MUHAMMADA DAÚDA
- republikánský režim

po převratu – 1978 – k moci frakce komunistů
- Daúd svržen a zabit Revolučním výborem ozbrojených sil spjatých s marxistickou Lidovou demokratickou stranou Afghánistánu – LDSA

nová vláda – NÚR MAHAMMAD TARAKÍ
- uznán SSSR
- sbližování a dohoda o přátelství se SSSR + vojenská pomoc
- x islámské skupiny proti marxistickému režimu

- stoupenci Daúda ovládli západ i východ, střed země – ohrožen Kábul

1979 – převrat
– frakční boj v LDSA
– svržen TARAKI
– u moci AMÍN
- represe, partyzánské hnutí guerillových oddílů MUDŽAHÍDŮ = účastník džihádu – voj za islám a osvobození národa

1979 – 1980 – vojenská intervence SSSR
- BREŽNĚV – realizace vlastních mocenských zájmů
- obsazen Kábul – Amín zabit
- předsedou Revoluční rady a generální tajemník LDSA – BABRAK KARMAL
- nastolení socialistického režimu

sovětská intervence
- doklad sovětského imperialismu a expanzivních zájmů
- zhoršení vztahů Východ – Západ
- konec politiky uvolnění napětí
tzv. 2. studená válka

protivládní hnutí MUDŽAHÍDŮ
– nepotlačeno – občanská válka
- po nástupu Gorbačova uzavřena po dlouhých jednáních a za zprostředkovatele mise OSN dohoda – USA, SSSR, Afghánistán, Pákistán o stažení vojsk a ukončení války - 1988
- prosovětský režim se udržel až do roku 1992 – pak boje řady afghánských organizací
- nejsilnější – TALIBAN – 1996 – dobyt Kábul – Afghánistán vyhlášen islámským státem

Žádné komentáře:

Okomentovat