Loading

63.1 JUGOSLÁVIE

  • 1980 zemřel Josef Broz - Tito - projevuje se napětí mezi národy (dříve autokratickým režimem potlačované), snahy o osamostatnění (x tomu Srbsko - dosud výsadní postavení) + ekonomické problémy (inflace)
  • ministerský předseda Ante Markovič se snaží zastavit proces rozpadu Jugoslávie ekonomickými reformami x rostoucí moc armády (ovládaná Srby x nekontrolovaná)
  • červen 1991 - Slovinsko a Chorvatsko vyhlásily samostatnost x proti tomu zásah armády SRFJ (Socialistická federativní republika Jugoslávie) - občanská válka
  • červenec 1999 zásah evr. společenství do konfliktu - dohoda: stažení jednotek SRFJ ze Slovinska, odloženo prohlášení nezávislosti Slovinska a Chorvatska
  • zároveň v Chorvatsku povstání srbské menšiny podporované federální armádou (oblasti: Slavonie, Banja, Krajina) - zásah OSN (rozmisťování mírových sil v Chorvatsku)
  • 1991/1992 Chorvatsko a Slovinsko mezinárodně uznány samostatnými státy - na 1/3 chorvatského území vyhlášena Republika Srbská krajina (srbští separatisté - Radovan Karadžič - nyní souzen za vál. zločiny)
  • nezávislost též v Makedonii (1991) a Bosně a Hercegovině (1992) x v B. a H. boje: bosenští muslimové + Chorvaté x Srbové (požadavek připojení k Srbsku)
  • 1992 vyhlášena nová Jugoslávie (Černá Hora + Srbsko)
  • listopad 1995 podpis Daytonské dohody prezidenty Srbska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny - urovnání konfliktů
  • projevily se zde problémy OSN- Evropa neschopna vojensky zasáhnout (jen mírové jednotky), spoléhá se na voj. pomoc USA a sama příliš nepodporuje armádu ze státního rozpočtu, čímž již od WW2 ztrácí postavení velmoci - k Jugoslávii: “USA uvařily večeři a Evropa umyla nádobí“ (USA a Evropa odlišný postoj - E. preferuje mírová řešení, možná i díky hist. zkušenostem, menším voj. možnostem, …)

Žádné komentáře:

Okomentovat