Loading

46.7 HLEDÁNÍ CESTY Z KRIZE – USA A DALŠÍ ZEMĚ

USA

– hrozivý dopad krize
– výroba klesla na polovinu, zemědělství se zhroutilo
- rozvrácen finanční systém

Krize vedla ke krachu republikánské vlády
K moci se dostala Demokratická strana
– prezident Franklin D. Roosevelt
– vyhrál prezidentské volby (listopad 1932)
- navrhl nové zásady hospodářské politiky

Program: New deal (Nový úděl)
– vyhlášen r. 1933
– často se tak nazývá soubor nově vzniklých zákonů (bankovní zákon, zákon o hospodářství, zákon o regulaci v zemědělství, zákon o obnově průmyslu)
- využití státních zásahů do hospodářství
– snaha oživit ekonomiku, vyjít z krize:
  • státní dozor nad bankovnictvím – ihned po svém nástupu dal Roosevelt uzavřít banky – práce na novém bankovním zákoně – zákaz vývozu zlata a stříbra a plateb ve zlatě, do nejdůležitějších bank a finančních institucí byli vysláni vládní pověřenci, některé banky musely být reorganizovány a některé zanikly
  • devalvace dolaru
  • podpora amerického vývozu
  • vládní pomoc americkým farmářům – byli zadlužení u bank, nemohli splácet – banky jim zabavovaly farmy (poskytovány prémie, stanovení tržních kvót)
  • financování velkých veřejných staveb – silnice, letiště, přehrady - výstavba vodních elektráren v oblasti Tennessee (zásoba levné elektřiny, zároveň ochrana farmářů proti suchu), regulace řek, zalesňování - snížení nezaměstnanosti
  • kongres – úprava zásad „čestné konkurence“ – odborům zaručeno právo vést stávku a uzavírat kolektivní smlouvy
  • určení minimální mzdy (0,40 dolaru za hodinu) a délky pracovní doby (35 – 48 hodin týdně), (snížily se mzdy státním zaměstnancům a důchody)
Výsledek
– výrazné zlepšení hospodářské situace
– do r. 1937 dosažení úrovně z r. 1929 – vrchol konjunktury

Zlomení krize
– potvrzeno, že státní zásahy mohou krizi vyřešit x vznikla opozice – zákony o čestné konkurenci omezují podnikatele, veřejné zakázky jsou plýtvání peněz (vyčítali, že takové jednání je protiústavní) x Roosevelt i přesto vyhrál další volby 1936.

Žádné komentáře:

Okomentovat