Loading

46.7.1 FRANCIE

Hospodářská krize přišla později, než v Německu a USA, ale prolínala se i s politickou krizí.
Některé skupiny hledaly východisko ve fašismu, ale fašistické hnutí roztříštěné, navíc většina obyvatel proti fašismu.

1934 - snaha o puč, ale nepovedlo se.

Vznik lidové fronty
– spojení levicově orientovaných stran (komunisté, socialisté) a sjednocených odborů
– většinová podpora při volbách r. 1936 (3. 5.)
– lidé do nich vkládali velké naděje

Vznik nové vlády
– v čele León Blum – představitel socialistické strany

Zaměření na sociální oblast:
- čtyřicetihodinový pracovní týden, prodloužení placené dovolené
- zvýšila se úloha odborů a kolektivních smluv
- zvýšení výkupních cen zemědělských produktů
- podpora lidí v důchodovém věku – zlepšení sociálních poměrů
- zestátnění železnic, leteckého průmyslu a části zbrojní výroby

Opatření vedla k odporu pravice
- nepodařilo se dosáhnout hospodářské prosperity
– zvýšili se výrobní náklad, snížila se konkurenceschopnost fr. podniků, útlum investic v soukromém podnikání, inflace

Zvýšení nezaměstnanosti – spíše se krize prohloubila

Blum nakonec kvůli inflaci sáhl i k devalvaci franku (2. 10. 1936)
– nevedlo ke zlepšení
– vzrostly ceny

V zemi začalo opět docházet ke stávkám.

Jaro 1938 Blum musí odstoupit (už od r. 1937 jen zástupcem premiéra).

Nový premiér: Edouard Daladier
– radikál
– znamená konec vlády lidové fronty

Dovršení politického, hospodářského i morálního rozvratu.

Žádné komentáře:

Okomentovat