Loading

10.3 LIDOVÁ KACÍŘSTVÍ

Pravověrná doktrína je vymezena církvemi prostřednictvím dogmat.

Rozdíl mezi herezí a schismatem:
hereze se chápe jako odchylka od víry uvnitř církve
schisma je oproti tomu rozštěpení církve na dva nové subjekty

Hereze
- kacířství či blud
– z řeckého hairesis – volba, hairein - vybírat
- původně teologický názor, který volí nebo si vybírá určitý odlišný pohled, neslučitelný s obecnou vírou dané církve, tj.ortodoxií

Kacíř – katar
- z řeckého katharos – čistý
– příslušník fr. středověkého náb. hnutí
- jeho stoupenci vyvražděni křížovými výpravami poč. 13. stl.
- pojem kacíř se používá pouze ve vztahu ke středověkým herezím

Středověká kacířství:
Albigenští, Valdenští, Lollardi, husitství
Pojem konciliarismus sem také spadá – teze, že koncil je nadřazen papeži
Lidová kacířství – návrat k počátkům křesťanské společnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat