Loading

21.1 VZTAH MATEŘSKÉ ZEMĚ BRITÁNIE A OSAD

Před r. 1763 kolonie neprotestovaly proti ang. politice (pomoc Anglii ve válce).

Změna po sedmileté válce:
- Anglie vyčerpána úsilí o zisky, konflikty
- snaha osad o sjednocení
- ang. vláda brání samostatnému hosp. rozvoji a volnému podnikán osad
- zdroj laciných surovin a odbytiště ang. výrobků, úsilí rozvoje průmyslu a nám. obchodu = zákaz přímého obch. spojení s Evropou
- vysoká cla na vnucované dovážené ang. zboží (papír, čaj, sklo,…), zvyšování daní,

1765 kolkový zákon
- poplatky za veřejné písemnosti, noviny, kalendáře vydávané v koloniích
– odvolán 1766

1767 nové zákony, tzv. Townshendovy
– zavedení nepřímých daní na spotřební zboží (zrušeno až 1770)
- vše schvaloval ang. parlament, ale kolonie nezastoupeny
- bojkoty a demonstrace
- 1770 – v Bostonu se poprvé střílelo do demonstrantů, odvolána všechna cla, zůstalo clo na čaj (posvátná věc)


1763 – 1775 zhoršení vztahů mezi britskou vládou a am. koloniemi

Anglie:
- král Jiří III. (hannoverský rod)
– napětí vyvrcholilo 1770 politik lord North
– odpor, protesty, protibritské akce + ponecháno jen clo na čaj

- organizování společného odporu a myšlenka sjednocení
– tzv. korespondenční výbory (Samuel Adams), tzv. provinční kongresy, požadavek stejných práv, jako mají Britové

- 1/ 3 kolonistů loajální (tories) – proti nezávislosti, na straně Anglie (plantážníci, ang. šlechta)
- 1/3 pro aktivní boj za nezávislost (patriots) – obchodníci a podnikatelé, zbytek nerozhodný

1773 britská vláda povolila ang. Východoindické společnosti dovoz čaje za zvýšenou celní přirážku přímo do kolonií
- monopolní právo

tzv. Boston Tea Party (Bostonské pití čaje)
– osadníci převlečení za Indiány vyhodili veškerý náklad čaje do moře
- tvrdý postih ang. krále Jiřího III.
– omezení demokratické samosprávy, posílení vojska, uzavření přístavu Boston pro všechny lodě - osadníky toto ozn. jako „zákony nesnášenlivosti“

Od roku 1774 začíná rozptýlená válka
– Anglie vyhlašuje v Bostonu a okolí stanné právo (solidarita s Bostonem – posílají se sem potraviny)

Quebecký akt – západ od Allegham se přičleňoval k ang. části Kanady.

Září 1774 – 1. kontinentální kongres ve Philadelphii
- zástupci 12 osad, bez Georgie)
– S. Adams, G. Washington, R. H. Lee aj.
- společný postup proti britské zlovůli, slib vzájemné podpory, myšlenka úplného rozchodu s Anglií, požadavek plných práv britských občanů, samosprávy, bojkot ang. zboží, schválili nábor do milic

Žádné komentáře:

Okomentovat