Loading

16 REFORMACE (NĚMECKO, LUTHER, MÜNZER)

Hl. v zemích, kde vládly vnitřní třídní a kulturní rozpory.

Císař Maxmilián I. (1493 - 1519)
- neměl dostatek síly k postavení se proti církevní politice
- vznik silné vnitřně diferenciované proticírkevní fronty z řím. knížat, měst a poddaných
- novým podnětem boje proti církvi byly odpustky

Německo - mluvčím odporu proti církvi Martin Luther.


Martin Luther

- * 1483 v Eislebenu, studium teologie
- 1512 na univerzitě ve Wittenberku
- formoval své náboženské názory, odlišné od učení církve
- boj proti odpustkům
- 1517 na dveře kostela ve Wittenberku 95 tezí o podstatě odpustků (kritika jen dílčích otázek)
- díky vystoupení církve proti němu, získával stále větší popularitu
- papež Lev X. se pokusil o kompromis, aby přestal Luther se svými tvrzemi,ale to bylo už příliš pozdě
- 1520 spálil spolu s přívrženci papežskou bulu, zavrhující jeho učení
- tím se otevření postavíl proti církvi
- svoje rozhodnutí potvrdil i na sněmu ve Wormsu 1521 a přivolal tak říšskou klatbu
- začal se ukrývat na hradě Wartburg, přeložil Nový zákon
- vypracoval zákl. svého náboženského učení zaměřeného nejen proti církvi ale i proti jeho radikálním přívržencům
- jeho učení – člověk nemůže dosáhnout spásy vlastními zásluhami ani např. pokáním
- odmítal kněží jako prostředníky mezi člověkem a bohem, na místo jejich postavil bibli a kazatele


Konfikty v říši:
- konflikt mezi říšským rytířstvem a a velkými knížaty
- 1522 povstání vedené Sickingen, ale ideologem Ulrych von Hutten
- k povstání se Luther nepřidal, stejně tak jako města
- povstání potlačeno


Tomáš Münzer

- radikálně aplikoval Lutherovo vystoupení
- pokoušel se prorazit v Praze a když se to nepovedlo, pokračoval v Německu
- nacházel ohlas mezi horníky a tkalci – nejradikálnější
- odmítal Luthreovu úctu před světskou vrchností, v té viděl zdroj zla ve světě
- nechtěl jen kázat slovo boží, ale odstraňovat zlo ve světě
- chtěl společnost bez útisků materiálních i politických


Selská válka 1524-26

- mezi rolníky a feudální vrchností 1524
- bouří se začal účastnit i Tomáš Münzer
- programem selské války by Artikulový list
– odmítal nové nespravedl. dávky, ale i feud. útisk


Další povstání v Německu – Horní Švábsko - program 12-cti artikulů (zmírnění feudálního útisku).
Pak se šířilo do Frank - heilbronnský program, válka v Sasku a Durynsku.

1529 se na sněmu v Špýru potvrdila správnost Lutherových závěrů.
- účastníci sněmu proto protestovali proti zákazu reformace
- od této doby jsou občas luteráni nazýváni protestanty

1530 předložili protestanti říšskému sněmu v Augsburku své vyznání víry.
Tato augsburská konfese sestavená Melanchtonem obsahovala základní principy luteránské reformace.
Luther odmítl uznat kněze jako prostředníky, vše co nebylo v Bibli napsáno považoval za pověry, jediný zdroj tak měla být Bible.

Žádné komentáře:

Okomentovat