Loading

12 VÝVOJ NĚMECKA (ŘÍMSKÉ ŘÍŠE)

843 – 876 Ludvík Němec
– Verdunská smlouva - získal východní část říše
– po jeho smrti opět rozdělena mezi 3 syny – Karloman, Karel Tlustý, Ludvík
– po smrti bratrů zůstal jediný panovník Karel Tlustý

876 – 887 – Karel II. Tlustý
887 – rozdělena franská říše na západní (Francie) a východní (Německo)
887 – 899 – Arnulf (války se Svatoplukem) – syn Karlomanův

899 – 911 – Ludvík Dítě - nájezdy Maďarů, poslední Karlovec na německém trůně

911 – vymření Karlovců
– východofrancká říše v krizi
– zvolen Konrád I. (Franský)
- Arnulf Bavorský
- Jindřich I. Ptáčník

Jindřich I. z Quedlinburgu
929 zrušil dělení státu mezi všechny syny
- jeden vládce
-Německo se stalo nejmocnějším státem v Evropě

911 – 918 – Konrád I.
– z franského rodu
– spory mezi Franky a Sasy
– k uklidnění sporů zvolil za nástupce Jindřicha z rodu Sasů

919 – 936 – na trůn usedl saský vévoda Jindřich I.
– zakladatel německé říše
- po něm nastupuje nejstarší syn Ota

936 – 973 – Ota I. Veliký (od něj odvozen název dynastie)

Žádné komentáře:

Okomentovat