Loading

14 ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

důvody
  • touha po dobrodružství, poznání světa
  • humanismus, renesance

hospodářské příčiny
  • hledání nových odbytišť, trhů, zdrojů surovin
  • od konce 14. st. se nedostávalo drahých kovů, důležité pro obchod s Araby – koření, orientální zboží, všeobecná potřeba peněz
  • poptávka po luxusním zboží z Orientu (pepř, skořice, zázvor, muškát, ovoce, tkaniny, šperky,…)
  • 1453 Turci (Mehned II.) dobyli Konstantinopol = Cařihrad a přejmenovali ji na Istanbul - zánik Byzantské říše, přestavba křesťanského chrámu v baziliku Hadžia Sophia = Boží Moudrosti, z toho plyne narušení cest po souši do Persie, nákladná a drahá - hledání jiné cesty do Indie

Žádné komentáře:

Okomentovat