Loading

4.1 ROZPAD ŘÍŠE

Hárún ar-Rašíd (786 – 809)
– vrcholí abbásovská moc
– největší územní rozsah, ale zároveň se objevují známky úpadku
- země rozdělena na provincie – v čele emír
- hroutí se autorita chalífátu v provinciích
– Španělsko a Afrika se skoro osamostatňují – vlastní emírové
- 868 – odtrhnutí Egypta

Po jeho smrti – spor synů o moc (al-Amín a al-Mamún)
– občanská válka
– opět se obnovují staré spory

- autorita chalífů v provinciích už jen formální
– zatím funguje ale obchod a rozvíjí se kultura

časté finanční krize
– rozmařilý způsob života panovníků
- náklady na placení úředníků
– panovníci to řešili tím, že pronajímali právo vybírat daně
– výběrčí se pak stali místodržícími v provinciích – jejich moc rostla

10. století – místodržící v Iráku získává větší moc než chalífa – „velitel velitelů“

946 chalífa ztrácí kontrolu i nad samotným Bagdádem – Bagdád obsadili perští šíité.

Do 13. století už je chalífa jen titul – skutečná moc v rukou vojenských hodnostářů.

Postupný rozpad říše na chalífáty a emiráty – např.: córdobský chalífát – na území Španělska.

V Severní Africe získávají postupně moc Fátimovci
- potomci Mohamedovy dcery Fátimy
– obecně se tato větev potomků nazývala imámové
– silná nezávislá dynastie
– založili vlastní chalífát
– 11. století ovládají Afriku, Sicílii, Egypt, Sýrii, západní Arábii
– rozvoj obchodu a hospodářství

1056 – 1057 dobyt Bagdád Fátimovci
– vyhlášena svrchovanost Fátimovců
– pak upadá jejich moc
– stávají se také jen formálními vládci (kol. 1094 se jejich moc rozpadá)
– nikdy nedosáhli úplného vítězství nad Abbásovci

11. století vnitřní oslabení říše
– rozdrobení na malé nezávislé státní útvary
- postupně upadá obchod (zejména s oblastmi Ruska a oblastí okolo Baltského moře)
- oslabení využívají nepřátelé
– křesťanská vojska útočí na Sicílii a na území Španělska
- křížové výpravy na Blízký východ

v Africe vzniká nové náboženské hnutí mezi Berbery – vznik nové berberské říše (Afrika + Španělsko).

Útoky Turků z východu
– už před tím se Arabové setkali s Turky
– dělali z nich otroky cvičené ve zbrani (= mamlúk – lepší otrok)
– Turci získávají pozice v armádě – čím dál větší moc

960 jeden z tureckých kmenů přechází na islám
– založeno turecké království
– zapojení Turků do svatých válek

11. stol. turecké kmeny se dávají do pohybu
– největší moc kmen Seldžuků – seldžučtí Turci
1055 vtrhli do Bagdádu
- 1079 se zmocnili Sýrie a Palestiny
- zabrali byzantskou Anatolii

Seldžukům se podařilo sjednotit říši
– posílili moc chalífů
– formálně je uznávali, protože byli muslimové
- praktickou moc měl seldžucký velkosultán
– nový titul sultán = držitel svrchované moci

konec 11. století – opět občanské války a rozdrobení říše
– na tom vytěžili křižáci
1096 dorazili do Levanty
– postup až k Palestině
– založena křesťanská feudální knížectví (antiochijské, edesské, tripolské, jeruzalémské)

12. století – zemi začínají ohrožovat mongolské kmeny
– proti nim vyhlášen džihád
– 1141 porážka Seldžuků v Katvanské stepi
- moc seldžuckých Turků upadá
– chalífovi se na chvíli podaří obnovit částečně moc – ale už jen krátce

13. století – vzniká silná říše Mongolů
Čingischán
– výboje – 1218 ovládl severovýchodní Asii
– i jeho nástupci pokračují ve výpadech
– pol. 13. století – snaha dobýt muslimské území až po Egypt
1258 dobyt Bagdád – svržen poslední abbásovský chalífa – pád chalífátu

Žádné komentáře:

Okomentovat