Loading

6.3 CHORVATSKÝ STÁT

  • oblast na řece Sávě
  • chorvatská říše se formuje po r. 850 - vzniká knížectví Chorvatů
  • ke sjednocení došlo v 10. stol. (spojení panonské a dalmatské části Chorvatska v jeden státní celek)
  • kníže Tomislav se souhlasem Byzance prohlášen 925 panovníkem, nejbohatší oblastí Dalmácie – centrem Dubrovník, obchod s Byzancí
  • další panovníci: Štěpán Držislav (969 – 97), Štěpán Chorvatský (1035 – 58) + syn Křesimír (1058 – 74) stranili papeži v boji o investituru, rozšířili území připojením Bosny, Demetrius Zvonivý
  • 1102 – připojení Chorvatska k uherskému království (součástí až do r. 1918)
  • římské křesťanství - písmo latinka, bohoslužebným jazykem latina


Literatura:
Jan Rychlík: Dějiny Bulharska. NLN 2000.
Milan Švankmajer a kol.: Dějiny Ruska. NLN 2004.
Miroslav Tejchman a kol.: Dějiny Srbska. NLN 2006.
Jan Rychlík, Milan Perenčevic: Dějiny Chorvatska. NLN 2007.

Žádné komentáře:

Okomentovat