Loading

6 RANÉ SLOVANSKÉ STÁTY (BULHARSKÝ STÁT)

BULHARSKÝ STÁT

 • koncem 7. stol. příchod původně kočovných turkotatarských Bulharů z černomořských stepí
 • v čele chán Asparuch, vojenská organizace - později jejich asimilace se Slovany
 • přijali slovanský jazyk a titul kníže
 • Slované přijali pojmenování Bulhaři
 • rozšiřování státu na základě bojů s Byzancí - uzavření mírové dohody
 • kníže Boris I. Michal – rozvoj říše, centrum Pliska (největší bazilika na Balkáně)
 • 865 přijetí křesťanství z Byzance, poskytl útočiště Cyrilu a Metodějovi vyhnaným z Velké Moravy
 • car Simeon I. – jeho syn, úsilí o jednotný slovansko – byzantský stát, největší rozkvět (pol., hosp. a kult.)
 • 1018 ovládnut stát Byzancí za vlády byzantského císaře Basileia II. Bulharobijce
 • 1185 obnovení bulharské říše po vítězství protibyzantského povstání pod vedením Asenovců
 • za Ivana II. Asena (1218 – 1241) nejsilnější balkánský stát
 • díky byzantskému vlivu prosazení pravoslavného křesťanství a slovanské podoby bohoslužby
 • ve 14. stol.rozpad na samostatná knížectví - postupně ovládnuta Turky

Žádné komentáře:

Okomentovat