Loading

7.2 VZNIK KLÁŠTĚRŮ

Mnišské hnutí: jeho vznik souvisí se vznikem klášterů, křesťanští mniši působili už na konci starověku ve východních oblastech římské říše, víra, že zásady nutné ke spasení duše lze nejlépe dodržet stranou od hříšného světa - život v ústraní.

Řád církvi dali:
na V – sv. Basileos
na Z – Benedikt z Nursie – založil v Itálii klášter Monte Casino, pro který vypracoval pravidla (řeholi) mnišského života (Modli se a pracuj!) - nejstarší řád benediktinů – až do 11./ 12. stol. jediný řád, pak - kartuziáni, premonstráti, cisterciáci.

  • řeholník = příslušník církevního řádu
  • vznik klášterů na odlehlých místech, v nich žili mniši podle přísných pravidel, měl důsledky pro celou církev - zavedení celibátu (zákaz uzavírat sňatky), rozvoj středověké vzdělanosti (skriptoria – písařská dílna, kde mniši opisovali knihy a vytvářeli ručně zdobené knihy – kodexy)
  • v čele mužského kláštera stojí opat, ženského abatyše
  • zaměření na kulturu, školství, zemědělství, ošetřování nemocných
  • kláštery rozšířeny na území franské říše a britských ostrovech, nejstarší v Čechách ženský klášter u sv. Jiří na Pražském hradě, nejstarší mužský v Břevnově u Prahy

Žádné komentáře:

Okomentovat