Loading

19.2 LUDVÍK XV.

Po smrti Ludvíka XIV. byla země vyčerpána, stála před finančním bankrotem.

Nejprve regentská vláda Filipa Orleánského:
- jeho vláda se lišila od vlády Ludvíka XIV.
- vytvořil několik rad
- dbal na názory aristokracie
- byl nepřítelem jezuitů
- škrtal rozpočet dvora

Roku 1720 navíc Francii postihl bankrot
- r.1716 John Law založil Všeobecnou banku, která se roku 1718 změnila na Královskou banku
- vše bylo založeno na spekulacích, poukázkách
- do aféry byl zapojen i stát, papíry banky vlastnily miliony rodin

Ludvík XV. se nikdy nenaučil panovnickým povinnostem
– vše kolem vládnutí nechával nejprve na kardinálovi Fleurym
-král – jen symbolická moc, příliš se neprosazoval na rozdíl od svého dědy Ludvíka XIV.
- později také na královu politiku měly vliv milenky

Kardinál Fleury se snažil ochránit zemi před válkami, ale nepodařilo se mu to
- francouzské veřejné mínění mu vyčítalo slabost
- na straně války stáli vojáci, dvůr
– bylo zde tradiční nepřátelství k Habsburkům

Francie se tak zapletla do série válek

1733-38 válka o polské nástupnictví
-Rusko a Rakousko podporovalo saského kurfiřta, Francie Stanislava Leczinského – tchán Ludvíka
- veřejné mínění nakonec prosadilo intervenci
- nakonec dohoda (1738):
- S. Leczinski dostane Lotrinsko, které se po jeho smrti vrátí Francii
- Francie uzná nároky Marie Terezie na trůn

1740-1748 válka o dědictví rakouské
- Ludvík sám neměl důvod k válce proti Rakousku
- jenže veřejné mínění bylo pro válku (když prý Francie po boku Pruska porazí Rakousko,
dostihne tak Anglii)
- Fleury byl už starý a všemu nechal volný průběh
- Francie v této válce nezískala územní zisky
- 1748 mír v Cáchách

1756-1763 sedmiletá válka
- Francie na straně Rakouska
- vliv na změnu měla zřejmě králova milenka paní de Pompadour
– Fridrich II. se o ní vyjadřoval posměšně, na rozdíl od Marie Terezie)
- proti Prusko, Anglie (ta se snažila o minimalizaci francouzského vlivu)
- 1763 pařížský mír:
- Francie postoupila Anglii Kanadu, Španělům Louisianu
- ztratila kolonie v Indie


Francie z těchto válek vyšla opět oslabena, ztratila převahu v západní Evropě, rozpory v zemi (snaha zdanit privilegované vrstvy narazila na tuhý odpor).

Král opět příliš do politiky nezasahoval, nechal se ovlivňovat (v posledních letech jeho vlády odvedli kancléř Maupeou a ministr financí Terray mnoho práce: zrušení Parlamentů, zákaz prodejnosti úřadů, vytvoření nových soudních dvorů, snížení splátek za rentu, zvýšení solné daně, obchod s obilím podřízen přísné regulaci, reforma penzí, zavedení daně z kapitálu..)

Jak tvrdí kniha Dějiny Francie (Lidové noviny) mohl být režim ještě zachráněn, pokud by byl korunován moudrý král.

Žádné komentáře:

Okomentovat