Loading

9.2 ANGLICKÉ DĚJINY (SHRNUTÍ)

Jindřich I. (1100-1135)
– 1106 bitva u Tinchbrai – opětovné sjednocení Normandie s Anglií

Štěpán z Blois (1135-1154)
- synovec Jindřicha I., období anarchie v Anglii

1154 – nastupuje dynastie Anjou-Plantagenet (do 1399)

Jindřich II. (1154-1189)
– tzv. clarendonské konstituce
– duchovenstvo přišlo o právní svobody, bylo podřízeno světským soudům, bylo omezeno jejich právo odvolání k papeži, proti králi se postavil Tomáš Becket (arcibiskup v Canterbury) – zaplatil za to životem

Jindřich II (1173-1174)

Richard Lví Srdce (1189-1199)
– po návratu z křížové výpravy se usmířil s bratrem Janem Bezzemkem

Jan Bezzemek (1199-1216)
1215 Velká listina svobod (Magna charta libertatum) = „bible parlamentního zřízení“

Jindřich III. (1216-1272)
1258-1265 povstání baronů (Simon z Montfortu)
1259 tzv. oxfordské provize – ustanovení 15tičlenné rady dozírající na státní správu
1264 bitva u Lewes – Jindřich III. poražen a zajat. Simon vytvořil regentskou vládu a svolal parlament (baroni, rytíři a města)
1265 v bitvě u Evashamu – Montfort v ní padl

Eduard I. (1272-1307)
– z Walesu udělal údělné knížectví pro následníka trůnu (princ waleský)
- za jeho vlády probíhaly i boje o Skotsko

Eduard III. (1327-1377)
– stoletá válka s Francií

Richard II. (1377-1399)
– za něj povstání Wata Tylera a Johna Balla

Jindřich IV. (1399-1413)
– z dynastie Lancastrů

Jindřich V. (1413-1422)

Jindřich VI. (1422-1461)
1455-1485 – válka růží mezi Lancastry a Yorky

Eduard IV. (1461-1483)

Richard III. (1483-85)

Jindřich VII. (1485-1509)
– založil dynastii Tudorovců

1485 bitva i Bosworthu – v ní padl Richard III.


Literatura:
Oliva. P. a kol.: ABC světových dějin. Praha 1967.
Kinder, H.; Hillgermann, W.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha 1998.
Ferro, M.: Dějiny Francie. Praha, 2006.
Morgan, K. O.: Dějiny Británie. Praha 1999.

Žádné komentáře:

Okomentovat