Loading

14.2 VZNIK ŠPANĚLSKÉHO STÁTU

711 - 718 ovládnutí Araby (= Maurové podle Evropanů).

Andalusie k arabské říši, vznik Cordóbského chalífátu – vyspělá země.

Reconquista = boj o znovudobytí země křesťany (někdy jako boj s nevěřícími = muslimy).


Pyrenejský poloostrov hodně států:
sever malé státečky
střed Kastýlie
východ Aragonie
západ Portugalsko


  • rozpad chalífátu na emiráty - přispělo k větší možnosti dobytí území Arabů křesťany
  • 1457 Levanta – skončila tak éra obchodování křesťanů s muslimy, poškodilo to hl. italská města
  • zkušení italští námořníci a obchodnicí se uplatňovali v portugalských nebo španělských
  • např. Janovan Kryštof Kolumbus – nejprve v portugalských službách, ale ti neuznali jeho návrh cestu do Indie západním směrem, což se líbilo Španělům
  • konec 13. st. Arabům zůstala jen Granada, ale nakonec i ta byla dobyta roku 1492 – konec Arabů na Pyrenejském poloostrově
  • pokus jednotliv. států o spojení
  • 1469 sňatek Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského, kt. znamená vznik unie roku 1479 – spojili se tak Aragonie a Kastalie adále Baleáry, Sardinie, Sicílie a od roku 1504 Neapolské království
  • inkvizice pod panovnickou kontrolou – proti kacířům – arabské a židovské obyvatelstvo (církevní instituce vyhledávající a soudící kacíře)
  • muslimové prchají do severní Afriky, 1492 vypovězení Židů ze země, poslední část Arabů resp. muslimů se připojuje ke Španělsku, tím končí reconquista
  • roku 1516 vzniklo tedy Španělsko

Žádné komentáře:

Okomentovat