Loading

16.3 NIZOZEMÍ

 • v 15. st. rozděleno do 17 provincii na území dnešního Holandska a Belgie
 • každé území mělo vlastní samosprávu s ústřední správou v Bruselu – generální místodržitel
 • za doby vládnutí Habsburků v Nizozemí, si dosazovali zpravidla některého z členů svého rodu
 • jeho území bylo ohrožováno mořem - budování systému přehrad a systematických odvodňování močálů
 • vznik trhů např. v Bruggách a Antverpy se stali hlavním centrem evropského obchodu, jejich význam poklesl až 1568
 • 1555 předáno Nizozemí španělské části Habsburského rodu Karlem V.
 • odpor proti hospodářskému a náboženskému diktátu španělského prostředí
 • vadila jim nadvláda ze tří důvodů – politický(nejsou polit. svobody), ekonomický (vysoké berně a omezení obchodní svobody) a náboženský (katolictví)
 • šířili se zde také protestantské církve – zejména kalvínství – hl. v severních provinciích
 • Filip II. Španělský král poslal na pomoc Markétě Parmské – sestře a místodržitelce, fanatického obhájce katolické víry kardinála Grannvellu
 • Inkvizice, vzrůst daní a posilování španěl. posádek
 • 1566 obrazoborecké povstání – proti šlechtě
 • vojsko v čele s vévodou z Alby, jmenován místodržitelem 1567-73, vznik teroru v zemi
 • nechal popravit dva představitele opozice – Egmonta a Hoorna
 • zavedl větší daně a zákaz obchodu s Anglií
 • vzrůst odporu
 • skupiny gézů – námořní a lesní, v jejich čle Vilém Oranžský
 • 1572 vzbouření provincií Holland, Zeeland, Frísko, Utrecht
 • 1579 uzavřeli utrechtskou unii a později se začalo toto území označovat jako Spojené Nizozemí
 • tzn. Rozdělení Nizozemí na 2 části – Spojené Nizozemí=Holandsko – protestanté, nezávislost na špaň. Habsb.
 • vrchol je roku 1581, kdy končí tzv. nizozemská revoluce a je sesazen v Holandsku Filip II., v čele stanul Vilém Oranžský
 • 1584 Oranžský zavražděn a objevují se tu republikánské prvky
 • 2. část Španělské Nizozemí resp. Belgie – emigrace některých osob kvůli náboženství
 • 16/17. st. holandští kupci v čele evropského obchodu, obchod I se zámořím
 • 1602 Východoindická společnost

Literatura
Teichová a spol.: Dějiny středověku II. Praha 1968.
Čornej, Petr a kol.:Dějiny evropské civilizace I. Praha 2002
Čornej, Petr a kol.: Dějepis 2 pro gym. a SŠ, středověk. Praha 2001.

Žádné komentáře:

Okomentovat