Loading

13.1 NEJSTARŠÍ ROLNÍCI V EVROPĚ

 • 7. stol. př.n.l. pěstovali obilí osadníci Thesálie a Makedonie (dnešní Řecko)
 • zavlažovaná pole: úroda až 2x do roka, evropská kopaničářský způsob vyžadoval neustálou obnovu vyčerpané půdy
 • zemědělství vedlo k usedlému způsobu života, vzniku stálých sídel a rychlému zalidnění evropských krajin
 • různé evropské kulturní skupiny byly pojmenovány podle nějakého významného naleziště nebo specifických tvarů či výzdoby keramických nádob
 • pozůstatky neolitické osady v Bylanech u Kutné hory:vesnici tvořilo tři až pět dřevěných domů s kůlovou konstrukcí stěn, propletených proutím a omazaných hlínou; sloužilo asi pro jednu generaci (dále Velké Pavlovice na Moravě)
 • stěhovavé cyklické zemědělství, které pravděpodobně převládalo vyžadovalo někoho s velkou autoritou
 • kulturní skupiny odlišují také různé pohřební zvyklosti
 • první evropští rolníci pěstovali stejně jako jejich předchůdci na předním východě zejména ozimé obilí, odrůdy pšenice, proso, hrách, čočku, len
 • vyčištěné obilí skladovali v zemních jamách – v prostorách obytných domů nebo v jejich okolí
 • těsně před spotřebou se zrno zpracovávalo na mouku či krupici jednoduchými drtidly –zrnotěrkami: sypalo se mezi dva ploché kameny, svrchní se otáčel krouživým pohybem
 • problémem evropských klimatických podmínek bylo přezimování zvířat
 • nález mumie v jihotyrolských Alpách roku 1991:pláštěnka upletená z trávy; taštička: pazourkové škrabadlo, šídlo, kus pyritu, jímž se křesalo o pazourek, hořlavý troud z choroše, luk-šípy s pazourkovými hroty
 • pozůstatky zajímavých stavebních ob jeků kruhového půdorysu – rondely
 • základní složkou výživy vedle obilnin maso, tuky, produkty z mléka domácích zvířat
 • spřádání vláken a výroba textilií proplétáním; Dolní Věstonice: otisku textilů, provázků

Žádné komentáře:

Okomentovat