Loading

12.4 DALŠÍ HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

1291 – 1298 – Adolf Nasavský – zvolen bez ohledu na Rudolfova syna Albrechta – boj – zahynul
1298 – 1308 – Albrecht I. vévoda rakouský, syn Rudolfa
1307 – jeho syn Rudolf byl zvolen českým králem
1307 – švýcarské lesní kantony se vzbouřily proti habsburské nadvládě – pověst o Vilému Tellovi
1308 – Albrecht zavražděn svým synovcem
1308 – 1313 – Jindřich VII. hrabě lucemburský
1310 – zasnoubil syna Jana s Eliškou přemyslovnou
1314 – 1347 – Ludvík Bavorský - německým králem
1314 – 1330 – Fridrich Sličný - vévoda rakouský - zvolen vzdorokrálem
1315 – počátek svobodného Švýcarska – porazili u Morgartenu bratra Fridricha Sličného Leopolda a uzavřely „věčný spolek“
1322 – Ludvík Bavor porazil Fridricha Sličného u Mühldorfu za pomoci Jana Lucemburského
1328 – Ludvík korunován v Římě
1335 – zemřel bývalý český král Jindřich Korutanský, Korutany a Kraňsko připadly Habsburkům
- dcera Jindřicha Korutanského Markéta odmítla Jana Jindřicha (syn Jana Lucemburského) a provdala se za císařova syna – začalo nepřátelství Ludvíka Bavora a Jana Lucemburského
1346 – Jan Lucemburský se domluvil s papežem, že jeho syn Karel bude zvolen protikrálem v Německu
1347 – zemřel Ludvík Bavor a Karel IV. byl uznán za krále Německa všemi kurfiřty
1347 – 1378 – Karel IV.
1355 – korunován v Římě
1356 – zlatá bula Karlova – krále volí kurfiřti většinou hlasů, místo volby je Frankfurt nad Mohanem, místem korunovace jsou Cáchy
1378 – 1419 – Václav IV. – nestaral se o Německo
1400 – 1410 – Ruprecht Falcký protikrál
1411 – 1437 - Zikmund Lucemburský
1414 – 1418 – církevní sněm v Kostnici k odstranění trojpapežství, církevní reforma
1419 – 1436 – husitské války
1438 – 1439 – Albrecht II. – zeť Zikmunda, zároveň král český a uherský
1440 – 1493 – Fridrich III. - poručníkem Ladislava Pohrobka (syn Albrechta II.) – Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Rakousy
1457 – zemřel Pohrobek
1493 – 1519 – Maxmilián – syn Fridricha III., pán všech rakouských zemí, stal se císařem

Žádné komentáře:

Okomentovat