Loading

14.1 PORTUGALSKÉ OBJEVNÉ PLAVBY

 • Jan I. (1385-1433) – dynastie Avizů
 • upevnění monarchie a zahájení expanze proti severoafrickým Maurům
 • vystoupení proti islámu, protože chtěli získat bohatou kořist měst a ovládnou obchod s africkým zlatem
 • potřebovali zlaté mince pro obchod
 • dobytí Ceuty 1415 – severoafrické město tzn. objevení nových cest
 • pirátské a kořistnické výpravy - objevení Azorských ostrovů a Kapverdy
 • princ Jindřich zvaný Mořeplavec – mapy, cestopisy, podpora námořníků, správa afrického pobřeží
 • 1434 Gil Cannes obeplul mysu Bojador – myšlenka, že dál už se dostat nemohou
 • 1437 u Tangeru poraženi Portugalci
 • odvoz černochů na práci jako otroky
 • 1447 Jindřich mořeplavec založil v Lagosu obchodní společnost s otroky, velké zisky
 • posvětil to i papež Mikuláš V. 1452 vydal bulu o pověření šíření křesťanství v Africe Portugalci - vznik koloniální expanze trvající 400 let
 • dlouho se dostávali do nitra Afriky, Ghana- Zlatonosné pobřeží a Nigerie – Otrokářské pobřeží
 • získali tak otroky, africký pepř, slonovinu, zlato
 • Kastilie 1457-79 válku proti Portugalsku, nešlo jen o kolonie, konec soupeření 1479 smlouvou v Alcácovas
 • portugalský král se vzdal nároků na kastilský trůn, Španělé dostali Kanársko ostrovy, a Portugalci všechno, co je na jih od nich
 • po roce 1450 Portugalci začali zkoumat cesty do Indie kolem Afriky
 • Indie pro ně byla země pohádkového bohatství, plná zlata, prel, diamantů, orientálního zboží
 • Po ovládnutí Levnyty Turky se stížil obchod s asií
 • Stavěli kvalitnější lodě, kompas
 • 1488 obeplutí mysu Dobré naděje Bartolomeem Diazem
 • 1498 do Indie Vasco da Gama
 • 1494 smlouva mezi Portugalskem a Španělskem v Tordesillas – stanovena nová demarkační linie od Kapverských ostrovů na západ Španělské a na východ a jich portugalské
 • 1512 na Molukách – zdroj koření, založení továren v Indii, Západní Indii, Siamu
 • 1517 obchodu s Asií pomocí Arabů, i díky dobytí Egypta Turky
 • výhody Portugalců
 • dokonalá organizace, technické předpoklady, zeměpisné vědomosti,práce s kompasem, hodně dobrých námořníků,….

Žádné komentáře:

Okomentovat