Loading

18 ANGLICKÁ REVOLUCE, VÝVOJ ANGLICKÉHO POLITICKÉHO SYSTÉMU

VÝVOJ ANGLICKÉHO POLITICKÉHO SYSTÉMU

Vilém Dobyvatel
- úsilí o centralizovaný stát
- zmocnil se veškeré půdy (část rozdělil jako léno vlastním baronům a rytířům za služby)
- Kniha posledního soudu (Domesday Book) – soupis majetku, lidí
- jednotná státní správa – v čele hrabství šerifové

Jindřich II. Plantagenet (1154-1189)
- omezil vliv šlechty a církve – základ centralizované monarchie

Richard Lví Srdce (1189-1199)
- oslabení královské moci (dlouho v Anglii nepřítomen)

Jan Bezzemek (1199-1216)
- posílena moc anglické šlechty, církve, měst
- Velká listina svobod - 1215 (Magna charta libertatum):
- slib svolávání zástupců šlechty a měst (k poradě, zv.o daních)
- svobodná volba biskupů
- hospodářská práva
- oslabení královské moci, vznik stavovské monarchie
- vznik tzv. Královské rady (šlechta, církevní hodnostáři)
- základ pozdějšího parlamentu (od roku 1256)
- ve 14.století rozdělen na 2 komory: horní sněmovna lordů (baroni, vysocí církevní hodnostáři) a dolní sněmovnu (zástupci měst a rytíři)

Jindřich VII. Tudor (1485-1509)
- posílení královské moci
- zvláštní soudní dvůr – tzv.hvězdná komora
- pronásledovala odpůrce krále
- odstranění vlivu vyšší šlechty
- ústřední místo státní správy měl parlament, zvláště Dolní sněmovna

Jindřich VIII. (1509-1547)
- posílen anglický absolutismus (vznik anglikánské církve)
- parlament svoláván nepravidelně

Karel I.
- absolutistické snahy
- 1629 rozpustil parlament
- 1642-1649 občanská válka, král popraven

období republiky 1649-1653
- odstraněn starý absolutismus
- vláda zástupců lidu bez krále a Horní sněmovny

Cromwellův protektorát
- vláda silné ruky
- prakticky bez parlamentu (několikrát svolal, pak rozpustil)

Karel II.
- restaurace Stuartovců, obnovena monarchie, podřízenost krále parlamentu
- vznik dvou politických seskupení – toryové X whigové

Vilém III. Oranžský
- Anglie je konstituční monarchií (v čele král,moc omezena parlamentem, ústavou)
- rozšířena práva parlamentu

hannoverský rod
- dovršen přechod ke klasické parlamentní formě vlády (parlamentní demokratismus)
- parlamentní opozice

Žádné komentáře:

Okomentovat