Loading

4.3 ISLÁM

= odevzdanost do Boží vůle

 • uctívání jediného boha Alláha – ne odpouštějící Bůh, ale "Bůh - soudce"
 • Mohamed prorokem
 • vyznavači = muslimové – povinnosti: 5x denně modlení – obličej směřuje k Mekce, před modlitbou omývání, v určitá období držení půstu, alespoň jednou za život pouť na posvátné místo (Mekka)
 • bezpodmínečná oddanost a povinnost dál šířit islám (i násilnou cestou) – kdo zemře při šíření islámu dosáhne věčné blaženosti
 • fatalismus – osud člověka je dán při narození
 • zákaz uctívání soch a obrazů, zákaz zpodobňovat Boha
 • zákaz jíst vepřové maso a pít lihoviny
 • dovoleno mnohoženství
 • posvátná kniha – korán
 • prvky křesťanství a judaismu – zejména podoba se Starým zákonem
 • vznikají dvě skupiny věřících:
 • sunnité – uznávají kromě Koránu i tzv. sunnu – řeči a činy Mohamedovy a jeho nástupců (především v Iráku)
 • šíité – neuznávají sunnu (především v Íránu)
 • vedlo i k politickému rozkolu a odlišnému vývoji

Žádné komentáře:

Okomentovat