Loading

16.1 ZWINGLI, NOVOKŘTĚNCI, KALVINISMUS

Ulrych Zwingli
 • osvojil si humanistické vzdělání nového typu, na rozdíl od Luthera
 • 1520 – 23 provedl reformaci vlastního učení, bylo radikálnější ve směru sociálním a teologickém
 • spíše bylo křesťanství mravnosti a práci pro bližního a pro zlepšení podmínek života
 • byl proti výzdobě kostelů, ostatkům a mši
 • dával poddaným právo na povstání proti tyranům a nespravedlnosti
 • taky proti němu se vytvořila opozice radikálů z řad jeho přívrženců, nejvýznamnější Baltazar Hubmaier – novokřtěnci
 • usilování o rozšíření hnutí na venkově
 • úspěch měla reformace u rolnictva v městských kantonech
 • proti reformaci se postavili horské kantony
 • 1531 u Kapple poraženi stoupenci Zwingliho horskými kantony, Zwingli zemřel a jeho nástupcem se stal Jindřich Bullinger
 • 1566 Bullinger spojení zwingliánů a kalvinistů ve druhé helvetské konfesi

Novokřtěnci
 • museli opustit Švýcarsko
 • část na jižní Moravě a jiní v Z a SZ částech říše
 • křest dospělých, ne dětí
 • důraz na naprostou nezávislost výkladu bible
 • cesta k církvi osobní vírou
 • odmítali světskou vrchnost a placení feud. dávek
 • Baltazar Hubmaier 1528 popraven ve Vídni
 • největší proslulost komuna v Münsteru 1533-35, pronásledováni a podlehli odporu
 • habánská kultura na Moravě

Kalvinismus
 • francouz Jan Kalvín
 • 1538 do Německa a pak do Ženevy
 • od 1541 uskutečňoval svůj program
 • vycházel z Zwingliho ale kladl větší důraz na Starý zákon
 • Bůh působí přímo na člověka, není potřeba zprostředkovatele
 • život je práce a boj
 • Nauka o předurčení – Bůh už předem předurčil lidi ke spáse a nebo k zatracení


Šmalkaldská válka 1546-47

- boj protestantů proti Habsburkům
- u Mühlberku 1547
- 1552 francouzský vpád do Porýní


Augsburský mír
- 1555 Ferdinand I.
- luteránství zrovnoprávněno s katolictvím
- koho vláda, toho náboženství


Rozšíření :
Kalvínství – jako helvétská víra do Čech – jednota bratrská, Uhry, Německo, S Amerika
Luteránství – Skandinávie, Němečtí rytíři, Uhry s něm. mluvícím obyv.

Žádné komentáře:

Okomentovat