Loading

13.2 ANTICKÉ ZDROJE

 • 1. tisíciletí před Kristem:vyspělá antická civilizace, podněty dalšímu evropskému rozvoji
 • paní domu učila otrokyně domácím pracem, hospodáři zasahovali do rodinného života otroků, regulovali jejich sňatky (zdrojem Xenofón)
 • přes veškerou pokročilost nestačilo řecké zemědělství uživit velká města jako byly Athény, Korint či Sparta, odkázané na dovoz obilí po moři
 • římská venkovská usedlost – villa- většinou propachtovaným hospodářstvím, na rozdíl od řeckých dvorců nebývaly římské villy shloučeny v osadách
 • problém v latifundiích: nezájem otroka o výsledek práce – něteří z latifundistů rozdělili půdu do nájmu drobným zájemcům o hospodaření – kolónům
 • velký přínos železa: od počátku 1. tisíciletí př.n.l. začalo šířit v Evropě
 • Vergilius – Zpěvy rolnické (Georgica) – konstrukčně dokonalejší oradla
 • oběti Jupiterovi v Římě – dával vláhu celému světu a chránil rodinu i stát; řec. Demeter, řím, Ceres, bohyně úrody, která lidi naučila pěstovat obilí, slavena v dubnových slavnostech; Demeter se podle mýtu synu Diovi na třikrát zoraném poli a ze spojení mu zplodila syna Plúta, boha hojnosti
 • Xenofón zná jediný způsob mlácení obilí-vyšlapávání zrna z klasů přeháněním dobytka přes snopky
 • mlácení holemi s plochými konci, které předcházely středověkým cepům, užívali již antičtí zemědělci při výmlatu osiva, nedocházelo tolik k poškození zrna
 • od 5. stol př.n.l. ruční mlýnky – žernovy:pečlivě opracovaný svrchní kámen s otvorem, kterým propadávalo zrno z násypky do štěrbiny mezi oběma kameny; místo pravěkých drtidel
 • římské zahrady: odrůdy jabloní, hrušní, ořešáky, třešně, višně, švestky, fíkovníky, na poč. letopočtu meruňky, broskve, citroníky
 • sušený ptačí trus –hnojení zelinářských záhonů
 • poč. letopočtu vzniklo zvěrolékařství jako naučný obor

Žádné komentáře:

Okomentovat