Loading

17.1 I. A II. FÁZE (VÁLKA ČESKÁ, VÁLKA FALCKÁ)

I. válka česká – české stavovské povstání (1618 - 1620)
 • vyvrcholilo soupeření mezi českými stavy a králem
 • většina protestantských panovníků považovala povstání českých stavů proti legitimnímu suverénovi za nepřípustné jednání
 • 23. 5. 1618 pražská defenestrace
 • roku 1619 Ferdinand II. zbaven trůnu a zvolen Fridrich Falcký
 • německá knížata se obávala, že volbou kalvinistického falckraběte budou oslabeny pozice luteránů v říši
 • 8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře

II. válka falcká (1621 - 1623)
 • odveta Habsburků za to, že Fridrich Falcký přijal českou korunu
 • vpád bavorského a španělského vojska do Falce a její obsazení (i přes pomoc Unie a Nizozemí)
 • bojovalo se u západních hranic českých zemí
 • je obsazena Horní i Dolní Falc (císařský vojevůdce Tilly)
 • Fridrich Falcký je nucen emigrovat nejprve do Anglie a potom do Nizozemí, kde i nakonec umírá
 • císař mu odebral kurfiřtský hlas a dal ho vévodovi bavorskému
 • Habsburkové tak ovládli české země a část území Unie

Žádné komentáře:

Okomentovat